Om Ishøj Daghøjskole

Ishøj Daghøjskole er en selvejende, non-profit skole, med en socialøkonomisk virksomhedsprofil.

Ishøj Daghøjskole har eksisteret i 22 år og har solid erfaring med uddannelses- og beskæftigelsesrettet undervisning, aktiviteter og projekter og udbyder forløb for voksne mellem 18 -65 år med ordinær uddannelse eller beskæftigelse som mål.

Skolen har gode fysiske rammer og veluddannede ansatte med mange års voksenundervisnings- og voksenvejledningserfaring. Flere af skolens medarbejdere er uddannede som mentorer, kompetenceguides og som coach.

Ishøj Daghøjskole har opdateret viden om uddannelses- og beskæftigelsespolitiske retningslinjer og tilhørende lovgivninger.

Ishøj Daghøjskoles arbejde med realkompetencer fik international anerkendelse i 2013.

Skolen blev nomineret til OBSERVAL-net Validation Prize for sit særligt kvalificerede arbejde med afklaring og dokumentation af realkompetencer og engagement i udvikling af nye metoder og redskaber.

IDH´s kernekompetencer /-erfaringer:

 • Kontakt- og aktiveringsforløb
 • Jobsøgningskurser
 • Ungeindsats (både uddannelses- og aktivitetsparate)
 • Individuelle og holdforløb med udarbejdelse af uddannelses- eller jobplan
 • Afklarings- og vejledningsforløb (Uddannelses- og erhvervsvejledning)
 • Jobklub - opfølgning og netværksdannelse
 • Kompetenceafklaring- og udvikling, udarbejdelse af portfolio
 • Coaching / Individuelle samtaleforløb
 • Kurser, der sigter mod brancheskift
 • Jobrotationsprojekter
 • Job- og branchedansk
 • Erhvervsrettede brobygningskurser (”På vej mod butik /køkken /rengøring/ lager/ejendomsfunktionær/serviceassistent , ”Job i børnekøkkenet”m.m.)
 • Grundlæggende skolefag (dansk, regning, engelsk, IT)
 • FVU
 • Kommunikation, samarbejde, dansk arbejdspladskultur
 • Sundheds- og livsstilskurser
 • Iværksætterkurser
 • Motivationsforløb
 • Virksomhedsforlagt kompetenceafklaring, herunder udfærdigelse af kompetencekort for indvandrere og flygtninge
 • Ressourceprofil
 • Virksomhedskontakt og netværk - Jobformidling / etablering af løntilskudsjobs og praktikaftaler, jobrotation m.m.
 • Mentor- og tutorordninger: fastholdelse og opfølgning
 • Undervisning i de "bløde kompetencer" (selvindsigt, mentaltræning, mønsterbrydning, NLP, kreative processer m.m.)
 • Nationale og internationale udviklingsprojekter

Aktiviteterne udbydes i tæt samspil med lokale/regionale rekvirenter, fx kommuner, A-kasser og Jobcentre, og ofte i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, virksomheder.

Ishøj Daghøjskole har et bredt virksomhedsnetværk i hele regionen og vore virksomhedskonsulenter har stor erfaring med at finde praktik- og elevpladser, jobs med løntilskud/ordinært arbejde - tilpasset individuel motivation og behov, - med henblik på virksomhedsbaseret afklaring, kompetencevurdering og/eller oplæring.

Ishøj Daghøjskole har mange års erfaring med at løse opgaver i samarbejde med andre partnere, hvor opgaveløsningen er fordelt mellem forskellige institutioner og samarbejdspartnere i al almindelighed.