Værdigrundlag

Ishøj Daghøjskole hviler på to fundamenter: Folkeoplysningen og tilhørsforholdet til Vestegnens flerkulturelle miljø. Et nøgleord er mangfoldighed. Mangfoldighed i kursisternes baggrund og i den undervisning, skolen tilbyder.

Ishøj Daghøjskole er et tilbud til voksne, der har brug for vejledning for at komme videre med deres liv og forbedre deres kompetencer med henblik på arbejde og uddannelse.

Daghøjskolen er en unik skoleform, der bygger på demokrati, fællesskab og de menneskelige ressourcer. Undervisningen er baseret på et holistisk menneskesyn, hvor tillid, dialog og gensidig respekt er i fokus.

Ishøj Daghøjskoles mål er at være et varieret og fleksibelt uddannelsestilbud til voksne, der søger ny viden og nye kompetencer. Vi vil blive ved med at lægge vægt på de menneskelige kvaliteter og udvikle og forny os i samspil med det omkringliggende samfund.