Det civile DK – den almene dannelse

Formål

Formålet med forløbet er at forklare det danske civilsamfund indenfor vigtige områder:

  • Demokrati og ytringsfrihed
  • Forenings Danmark
  • Netværksdannelse i lokalmiljøet
  • Individ og samfund, rettigheder og pligter
  • Den danske kultur
  • Bolig og lokalområde
  • Økonomi og regler

 Indhold

Indholdet kan variere efter individuelt behov.

Indholdet vægter den danske kultur og samfund indenfor de 7 hovedområder.

Varighed

Antal timer og forløbets længde tilrettelægges efter behov og aftales med kommune/Jobcenter.

Sted

Ishøj Daghøjskole eller efter behov