Kompetenceafklaring for flygtninge /indvandrere

Kompetenceafklaring for flygtninge, der har behov for karrierevejledning og kompetenceafklaring med henblik på at komme i arbejde, påbegynde en uddannelse eller opnå merit i tilfælde af omskoling, brancheskift.

4 ugers undervisning + 4-13 ugers virksomhedspraktik (deltid eller fuldtid)

Indhold  

 Undervisning 4 uger

 • Individuel afklaring af ressourcer og uddannelses- eller beskæftigelsesmål
 • Realkompetenceafklaring og dokumentation af egne kompetencer (formelle og uformelle)
 • Udfærdigelse af kompetenceprofil og et målrettet CV
 • Arbejdsmarkedskendskab og arbejdspladskultur
 • Karrierevejledning
 • Praktik søgning
 • Individuel plan for kompetenceafklaring på virksomhed

Virksomhedspraktik /løntilskud fra 13 uger

 • Opfølgning via mentorordning
 • Løbende evaluering med praktikant og arbejdsgiver
 • Kompetencer i praksis (sprog, IT, faglige, sociale m.m.)
 • Udarbejdelse af kompetencekort
 • Hjælp til at opnå kompetencevurdering ifht. ordinært arbejde
 • Hjælp til at opnå merit vurdering ifht. ordinær uddannelse
 • Hjælp til godkendelse af udenlandsk uddannelser

Begge dele kan tilbydes som fuldtidsforløb 25-37 timer/uge, men kan også organiseres som deltidsforløb.

5 -22 timer/uge i samspil med sprogundervisning eller anden aktivitet.

 

Sted: Ishøj Daghøjskole/virksomhed eller efter aftale (vi underviser gerne i lokalområdet)