Mentorforløb – for flygtninge

Formålet med forløbet er at yde støttende funktion til flygtninge for at gøre dem hurtigst muligt arbejdsmarkedsparate eller studieparate. Flygtninge med tilknytning til arbejdsmarkedet kan også anvende en mentor til fastholdelse.

Indhold

  •       Støtte til fastholdelse i ordinært arbejde
  •       Støtte til fastholdelse i praktik
  •       Støtte til fastholdelse i løntilskud
  •       Kompetenceafklaring på virksomhed

  

Indholdet kan variere efter individuelt behov.

Tilmelding
Løbende tilmelding

Varighed
Antal timer og forløbets længde tilrettelægges efter individuelt behov og aftales med kommune/Jobcenter.

Sted

Ishøj Daghøjskole eller efter behov