Ishøj Daghøjskoles tilgang til integration

Ishøj Daghøjskole tilbyder et fleksibelt og skræddersyet introduktions- og integrationsprogram, målrettet flygtninge/indvandrere mellem 18-65 år.

Målet med forløbene er selvforsørgelse, uddannelse og aktiv medborgerskab.

Ishøj Daghøjskole bygger på et folkeoplysende værdigrundlag, hvor det handler om at skabe engagement, faglig indsigt, livsmestring og motivation. Det afsæt vil vi bruge, i bestræbelserne på, at gøre flygtninge i stand til at handle og blive aktivt deltagende i det danske samfund.

Ishøj Daghøjskoles bud på vellykket integration 

  • klare mål, rammer og betingelser
  • grundig indsigt i det danske samfund
  • sprog
  • inddragelse af flygtninge i beslutninger
  • oplæring af flygtningenes ressourcepersoner til frivillige flygtningeambassadører
  • hurtig afklaring af flygtningenes (real)kompetencervia virksomhedsrettede aktiviteter

Tilgang

Flygtninge er mangfoldige og det er vores tilgang også. Vi tilpasser vores vejledning, undervisning og aktiviteter til situationen og behovet, dog er udgangspunktet altid det enkeltes ståsted, ressourcer og motivation.

Vi arbejder med at synliggøre kompetencer og hjælper med at udvikle og tilpasse dem til det danske arbejdsmarked.

Vi bygger på de ressourcer og erfaringer den enkelte har med sig og kan bidrage med. Det giver tryghed, selvtillid og motivation for integration.

Vores tilgang er anerkendende, vi styrker identitet og tror på, at viden om det nye samfund, om systemerne, skikke og regler gør flygtninge trygge med deres nye omgivelser, hvilket gør dem modtagelig overfor læring, nyt sprog, job, m.m.

Vi lægger vægt på viden om den danske arbejdspladskultur og struktur, forståelsen for en demokratisk arbejdsplads.

Ishøj Daghøjskole tilbyder

  • Konsulentydelser i form af skræddersyet integrations- og introduktionsforløb ud fra et lokalt behov, i samarbejde med lokale myndigheder, kommuner, jobcentre, foreninger
  • Kompetence- og uddannelsesafklaring, vejledning, undervisning, mentorforløb, virksomhedskontakter, praktik og lignende uddannelses- og beskæftigelsesrettede aktiviteter
  • Modulopbygget kurseri samfundsforhold, arbejdspladskultur og almene fag (matematik, IT, FVU, jobdansk m.m.)
  • Uddannelse af frivillige – både af flygtninge og danskere. Vidensdeling i form af oplæg, temadage, og konferencer