Erhvervsrettet forkursus - gartner

Særligt tilrettelagt kursus for ufaglærte, med ønsket om afklaring, uddannelse eller job i branchen

Formål

Kurset giver indsigt i opgaver indenfor gartnerfaget, i branchens fagterminologi og faglige krav med henblik på studievalg og optagelse på ordinær erhvervsuddannelse eller arbejde i et gartneri.

Opnåede kompetencer afprøves og beskrives i samarbejde med en virksomhed.

Der er mulighed for kompetenceafklaring for deltagere, der har praktisk erfaring fra branchen med henblik på kompetencevurdering /merituddannelse.

Forløbet kan kombineres med almen opkvalificering i dansk og matematik eller FVU.


Indhold

 •       Introduktion til gartnerfagets forskellige retninger
 •       Belægningstyper
 •       Beskæring
 •       Fotosyntese + Plantebiologi
 •       Gødskning + Jordbundstyper
 •       Metoder til at lære plantenavne og forbedre plantekendskab
 •       Håndværktøjs og dets vedligeholdelse + Større gartnerimaskiner
 •       Plantekategorier og plantekendskab
 •       Pleje af grønne arealer
 •       Præsentation af sæsonbetonet arbejdsopgaver
 •       Skadedyr + Ukrudt

 

Holdforløb
Holdene etableres ved minimum 10 deltagere.

Varighed
8 uger + 4 ugers praktik

Sted
Ishøj Daghøjskole / relevant virksomhed