FVU dansk og matematik

Formål

FVU er et tilbud til alle over 18 år, der har behov for at forbedre deres læse, skrive og regnefærdigheder.

FVU kan kombineres med andet tilbud på Ishøj Daghøjskole, f.eks. vejledning, individuelle samtaler, brancherettet kursus, afklarings forløb, praktik og løntilskud m.m.

Indhold


FVU dansk:

      Faget er tilrettelagt i 4 trin: læsning, stavning, skrivning og tekstforståelse

      Holdet arbejder med praktisk hverdagsdansk

Matematik:

      Forbedring og supplering af talforståelse og regnefærdigheder

      Basale matematiske begreber

FVU test:

      FVU test i læsning og matematik

      Undervisningsplan

 

Tilmelding
Undervisningen er holdbaseret og hold oprettes ved minimum 8 deltagere. 

Tid
Antal ugentlige timer: 10 (8 lektioner + 2 t. forberedelse)

Varighed
Et forløb består af 40-80 lektioner

Sted

Ishøj Daghøjskole

Pris  

Undervisningsministeriets taxameter