Mentorforløb

Formål

Formålet med forløbet er at yde støttende funktion til borgere for at gøre dem hurtigst muligt arbejdsmarkedsparate eller studieparate. Borgere med tilknytning til arbejdsmarkedet kan også anvende en mentor til fastholdelse.

Indhold

  •       Støtte til fastholdelse i ordinært arbejde
  •       Støtte til fastholdelse i praktik
  •       Støtte til fastholdelse i løntilskud

Indholdet kan variere efter individuelt behov.

Varighed
Antal timer og forløbets længde tilrettelægges efter borgerens behov og aftales med Jobcenter.