EGU

Egu er en 2-årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik og hvis formål er at kvalificere de unge til ordinær beskæftigelse eller uddannelse.

Målgruppe

Egu er for unge under 30 år, der ikke har de nødvendige faglige, sociale eller personlige kompetencer til at påbegynde arbejde eller uddannelse og har brug for en praktisk indgang/oplæring. Eleverne får løn under uddannelsen.

Indhold

Uddannelsen er bygget op omkring arbejde.

EGU er en 2-årig fleksibel sammensæt individuel plan med mest tid i praktik.

Skoledelen varer mindst 20 og højst 40 uger og hvor indholdet er tilpasset de enkelte elevs ønsker, behov og kompetencer og afsluttes med et uddannelsesbevis.

Der undervises og trænes i følgende fag/emner:

  •       Individuel realkompetenceafklaring
  •       Undervisning i almene skolefag, herunder dansk og matematik el. FVU, branchedansk m.m.
  •       Undervisning kommunikation, samarbejde, arbejdspladskompetencer og uddannelsesteknikker.
  •       Undervisning i grundlæggende branchekendskab og erhvervsemner.
  •       Erhvervstræning og sidemandsoplæring på relevant virksomhed.
  •       Individuel vejledning og opfølgning.
  •       Udslusning til beskæftigelse eller anden ungdomsuddannelse.
  •       Realkompetence og merit vurdering

Tilmelding
Via UU-center

Varighed
Op til 2 år

Sted
Ishøj Daghøjskole / virksomheder