Erhvervsrettet forkursus – ejendomsfunktionær, ejendomsserviceassistent

Særligt tilrettelagt kursus for ufaglærte, med ønsket om afklaring, uddannelse eller job i branchen

Formål

Kurset giver indsigt i ejedomsfunktionær- eller pedelopgaver, fagtermer og faglige krav med henblik på studievalg og optagelse på ordinær erhvervsuddannelse eller arbejde. Igennem kurset kommer kursisterne rundt om ejendomsfunktionærernes vekslende arbejdsopgaver.

Opnåede kompetencer afprøves og beskrives i samarbejde med en virksomhed.

Der er mulighed for kompetenceafklaring for deltagere, der har praktisk erfaring fra branchen med henblik på kompetencevurdering /merituddannelse.

Forløbet kan kombineres med almen opkvalificering i dansk og matematik eller FVU.

Indhold

  •       Vedligeholdelse af grønne områder og træværk
  •       Planlægning af beplantning ud fra forskellige lokale behov
  •       Legepladser
  •       Vintervedligeholdelse
  •       Ejendomsservice hos beboerne
  •       Affaldshåndtering
  •       Beboerdemokrati
  •       Konflikthåndtering i boligområdet
  •       Kommunikation

 

Holdforløb 

Holdene etableres ved minimum 10 deltage

Varighed
8 uger + 4 til 13 ugers praktik

Sted

Ishøj Daghøjskole/relevant virksomhed