Kombineret Ungdomsuddannelse - KUU

Formål

Den nye Kombineret Ungdomsuddannelse er et beskæftigelsesrettet kompetencegivende ungdomsuddannelsestilbud til de 15-24-årige, der ikke har de nødvendige faglige, sociale eller personlige kompetencer til at gennemføre en erhvervs- eller en gymnasial uddannelse.

Formålet er, at løfte elevernes grundlag for efterfølgende beskæftigelse i forhold til et lokalt/regionalt arbejdsmarked, således at de bliver relativt bedre end øvrige ufaglærte uden en ungdomsuddannelse.

Deltagerne kan også opnå grundlag for videre kompetencegivende uddannelse.

En afsluttet KUU giver titlen erhvervsassistent inden for et nærmere bestemt jobområde.

Målgruppe
KUU er et tilbud til unge, som er motiverede for uddannelse, men som i dag enten påbegynder en erhvervsuddannelse uden realistisk mulighed for at kunne gennemføre, benytter sig af ikke-kompetencegivende tilbud eller slet ikke er i uddannelse.

KUU´s målgruppe er unge med afsluttet 9. eller 10. klasse (eller tilsvarende) under 25 år med svage faglige, sociale eller personlige forudsætninger, som enten ikke er eller ville kunne blive vurderet uddannelsesparat til erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse.

Indhold
KUU har en varighed på maksimalt to år og er opdelt i fire dele af et halvt års varighed og udbydes i rammerne af tværfagligt institutionssamarbejde.

Eleven vælger erhvervstema i slutningen af uddannelsens 2. del efter at have afprøvet forskellige temaer.

Ishøj Daghøjskole tilbyder undervisning i del 1 og 2:

1. del - Afklaringsforløb 20 uger

 •       Individuel realkompetencevurdering og personlige uddannelses- eller jobplaner.
 •       Undervisning i dansk og matematik.
 •       Undervisning i kommunikation, samarbejde, arbejdspladskompetencer og uddannelsesteknikker.
 •       Mulighed for erhvervstræning på en virksomhed.
 •       Individuel vejledning


2. del – Afklaring og almene fag 20 uger

 •       Fortsat undervisning i almene fag mod D-niveau og/eller FVU
 •       Undervisning kommunikation, samarbejde, arbejdspladskompetencer og uddannelsesteknikker.
 •       Undervisning i grundlæggende erhvervstemaer.
 •       Erhvervstræning.
 •       Afklaring af erhvervsretning.
 •       Individuel vejledning
 •       Udslusning til beskæftigelse eller anden ungdomsuddannelse


Erhvervstemaer Ishøj Daghøjskole kan undervise i:

 •       Mad og sundhed
 •       Kommunikation medier
 •       Service og transport
 •       Innovation og produktudvikling
 •       Byg og bolig
 •       Turisme, kultur og fritid
 •       Miljø og genbrug
 •       Børn, unge og ældre
 •       Handel og Kundeservice

Sted
Tværinstitutionelt samarbejde