Realkompetenceafklaring

Forløbets formål

Forløbet er tilrettelagt med formål at afdække den enkelte lediges realkompetencer, som kan inddrages i den lediges jobsøgning eller med henblik på at søge merit ved en uddannelse.

Indhold
I dette forløb er fokus på den enkelte lediges kompetencer, opnået gennem livserfaring, fritidsaktiviteter, uddannelse og job. Herud over afdækkes personlige og sociale egenskaber, som i særlig grad kan støtte eller stå i vejen for ønskede job/uddannelse. Forløbet kan indeholde:

      CV og tidslinjeafdækning

      Afdækning af personlige egenskaber og værdier

      Udfærdigelse af kompetenceprofil til målrettet CV

      Udfærdigelse af Min Kompetencemappe

      Udfærdigelse af kompetencebeskrivelser til specifikke uddannelser (kvote 2 optagelse eller meritvurdering).

      Formelle kompetencer

      Uformelle kompetencer

      Forståelse af egne kompetencer

      Accept af egne kompetencer og deres anvendelse

      Styrkelse af selvopfattelse og identitet i beskæftigelsesøjemed

      Hjælp til at opnå vurdering af kompetencer på uddannelsesinstitutioner eller arbejdspladser

 

Tilmelding
Der er løbende tilmelding

Forløbets varighed
1 uge - 25 timer

Kan følges op med kompetencevurdering i virksomhedspraktik.

Sted
Ishøj Daghøjskole