Ressourceforløb

Forløbets formål

Afklaring af borgeres muligheder for tilknytning af arbejdsmarkedet og beskæftigelsesgrad via afklaring af ressourcer og barrierer i specifikke jobfunktioner.

Forløbet er et individuelt forløb og etableres på baggrund af borgerens og sagsbehandlerens specificerede afdækningsbehov.

Indhold

      Afdækning af borgerens ressourcer og barrierer

      Udarbejdelse af ressourceprofil

      Afdækning af borgerens jobmuligheder i forhold til arbejdsmarkedssituation

      Etablering af virksomhedsrettet afdækning af borgeres arbejdsevne

      CV og jobsøgning

Tilmelding
Løbende

Forløbets varighed
Fra 4 uger

Tid
Mødetid aftales imellem Ishøj Daghøjskole og borgeren

Sted
Ishøj Daghøjskole, stueetagen